Sinh viên Đại học FPT đạt Top 15 khi chinh chiến tại site thi “khó nhằn” của vòng loại ACM-ICPC khu vực Châu Á

Sinh viên Đại học FPT đạt Top 15 khi chinh chiến tại site thi “khó nhằn” của vòng loại ACM-ICPC khu vực Châu Á

Tại site thi được đánh giá là khó nhằn, sinh viên Đại học FPT đã vượt trên cả sự kì vọng, đạt Top 15 tại cuộc thi ACM-ICPC Châu Á site Manila (Philippines). Cuộc thi ACM-ICPC vòng loại Châu Á site Manila (Philippines) được tổ chức trong 2 ngày 14-15/12/2019 tại Trường ĐH Ateneo de […]