Đại học FPT thông báo lùi lịch công bố kết quả học bổng “FPTU Scholarship 1000”

Kết quả học bổng “FPTU Scholarship 1000” sẽ được công bố vào ngày 30/5/2023.

Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký học bổng “FPTU Scholarship 1000” có thể nộp bổ sung minh chứng cho các thành tích đã liệt kê trong hồ sơ hoặc thêm thành tích (nếu có). Thời hạn nộp bổ sung minh chứng thành tích là ngày 25/5/2023.

Chương trình “Một ngàn học bổng FPTU 2023” – “FPTU Scholarship 1000” sẽ trao 1.000 học bổng toàn phần hệ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học FPT cho các học sinh THPT toàn quốc. Học bổng này sẽ được Trường Đại học FPT trao cho các học sinh THPT đủ điều kiện vào ĐH FPT năm 2023 và có thành tích cao trong các lĩnh vực gồm học tập, văn hoá thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc các lĩnh vực khác.

Đây là cơ hội bình đẳng cho những thí sinh đa tài và có thành tích ở nhiều lĩnh vực đa dạng. Học sinh THPT toàn quốc muốn thành công giành học bổng FPTU Scholarship 1.000 cần trả lời thuyết phục 3 câu hỏi trong đơn đăng ký học bổng, gồm:

  • Bạn là ai?
  • Bạn có thành tích gì?
  • Vì sao bạn muốn vào trường Đại học FPT?

Với yêu cầu câu trả lời cho 3 câu hỏi trên không dài quá 2.000 từ, thí sinh được thử thách tư duy độc lập, khả năng trình bày ngắn gọn, mạch lạc, thuyết phục và cần cá nhân hóa câu chuyện để thuyết phục hội đồng cấp xét học bổng.

TrNg

>> HỌC ĐI NGẠI CHI: Chẳng lo học phí với 3 tips đậu học bổng 1000 nhà F
>> 4 kiểu thí sinh chắc suất giành được học bổng toàn phần FPTU Scholarship 1000 vào ĐH FPT

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *