HƯỚNG DẪN THI LUẬN KỲ THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC FPT NGÀY 18/07/2021

HƯỚNG DẪN THI LUẬN
(Kỳ thi học bổng ngày 18/07/2021 – Trường Đại học FPT Hệ đại học chính quy)

A. QUY ĐỊNH TRƯỚC KHI LÀM BÀI THI

 • Cài đặt app “Genius Scan – PDF Scanner”, xem hướng dẫn sử dụng tại https://youtu.be/3X8qwF2eFpc
 • 12h30 ngày 17/7/2021: Thí sinh truy cập website https://hanoi.fpt.edu.vn/tra-cuu-so-bao-danh mở email cá nhân hoặc qua SMS để nhận thông báo số báo danh.
 • Thí sinh điền các thông tin cá nhân vào đầu bài dự thi, bao gồm: Số CCCD/CMND, Họ tên, Số báo danh, Nơi đăng ký học.
 • Thí sinh viết nội dung cam kết sau đây vào đầu bài thi, ký, ghi rõ họ tên xác nhận bên dưới: “Tôi…………….., ký tên dưới đây để cam đoan bài thi do tôi tự làm và không có bất cứ tranh chấp nào về mặt tác quyền. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi đồng ý để Trường ĐH FPT toàn quyền sử dụng bài dự thi của tôi.

    Chữ ký của thí sinh (Ký, ghi rõ họ tên)”.

B.  LÀM VÀ NỘP BÀI

 1. Làm bài:
 • Thí sinh làm bài luận viết tay trên giấy A4 hoặc giấy vở học sinh.
 • Đánh số ở cuối mỗi trang dạng “trang M/N”, trong đó M là số trang, N là tổng số trang.
 • Thời gian làm bài: 90 phút (từ 8h15 – 9h45 ngày 18/07/2021).
 1. Nộp bài:
 • Thời gian nộp bài: từ 9h45 đến 10h00, và có thể được kéo dài thời gian nộp bài tới 11h00 nếu như có trục trặc về đường truyền. Tuy nhiên trong mọi trường hợp bài làm phải hoàn thiện để nộp trước 10h00.
 • Thí sinh dùng app Genius Scan chụp các trang của bài làm và lưu vào 1 file pdf, yêu cầu dung lượng file tối đa 5MB.
 • Đặt tên file: <SỐ CCCD/CMND>_<HỌ TÊN (không có dấu)>_<SỐ BÁO DANH>_<NƠI ĐĂNG KÝ HỌC (HN/HCM/ĐN/CT/QN)>

Ví dụ:

Họ tên Nguyễn Văn A
Số CMND 112345678
Số báo danh FU250001
Đăng ký học tại Hà Nội
Tên file 112345678_NguyenVanA_FU250001_HN

–  Thí sinh gửi bài dự thi với subject là <HB DHFPT 2021_<Số báo danh> theo địa điểm đăng ký học, cụ thể tại

Hà Nội: fptu.hn@fe.edu.vn (email backup: fptu.hnbackup@fe.edu.vn)

Tp.HCM: fptu.hcm@fe.edu.vn (email backup: fptu.hcmbackup@fe.edu.vn)

Đà Nẵng: fptu.dn@fe.edu.vn (email backup: fptu.dnbackup@fe.edu.vn)

Cần Thơ: fptu.ct@fe.edu.vn (email backup: fptu.ctbackup@fe.edu.vn)

Quy Nhơn: fptu.qn@fe.edu.vn (email backup: fptu.qnbackup@fe.edu.vn)

Lưu ý: Thí sinh đăng ký học tại địa điểm nào chỉ gửi bài dự thi vào email của địa điểm đó. Thí sinh chỉ gửi bài dự thi vào email backup của địa điểm đăng ký học nếu email của địa điểm đó lỗi, KHÔNG gửi đồng thời cả 2 địa chỉ email của địa điểm học. Thí sinh chịu trách nhiệm lưu bài thi giấy và các file bài làm đến hết thời gian nhập học để trường hậu kiểm khi cần thiết.

Đại học FPT Hà Nội

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *