Quy định Học phí chính thức cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội năm học 2022 – 2023

Biểu phí & Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-CTGDFPT ngày 20/12/2022)

Đại Học FPT Hà Nội là nơi đào tạo và cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia. Với mục đích tạo ra thế hệ trẻ Việt Nam: “Năng động – sáng tạo; Dám làm – dám chịu; Tự chủ – tự lập”, nhà trường đã xây dựng môi trường học tập hiện đại với mức học phí phù hợp nhất.

  1. Phí tuyển sinh
STT Nội dung Đơn vị tính Số tiền Ghi chú
1.1 Phí tuyển sinh 1SV/ 1 lần 200,000 VNĐ
1.2 Phí đăng ký học bổng 1SV/ 1 lần 200,000 VNĐ

2. Học phí 

STT Nội dung Đơn vị tính Số tiền Ghi chú
2.0 Học phí kỳ định hướng 1SV/ 1 lần 11,900,000 VNĐ Có 01 học kỳ định hướng, chỉ áp dụng cho SV mới nhập học
2.1 Học phí tiếng Anh chuẩn bị 1 mức 11,900,000 VNĐ + Có 6 mức tiếng Anh.

+ Xếp lớp theo trình độ.

2.2 Học phí chuyên ngành 1 kỳ 28,700,000 VNĐ + Có 9 học kỳ chuyên ngành/ ngành học
  1. Phí giáo trình
  • Giáo trình chuyên ngành: Sinh viên mượn thư viện.
  • Giáo trình tiếng Anh, giáo trình tiếng Nhật: Sinh viên được phát.

Ghi chú: 

  • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm, không quá 10%
  • Đợt nộp học phí đầu tiên khi nhập học sinh viên nộp học phí học kỳ định hướng và 1 mức tiếng Anh chuẩn bị

https://hanoi.fpt.edu.vn/dang-ky

2 Comments

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *