TÀI CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH

Tài chính là một trong những ngành nghề có nhu cầu rất lớn về lao động trong mọi nền kinh tế và ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi tính chất đa dạng của công việc và nguồn thu nhập cao.

Mục tiêu tổng thể của chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Chuyên ngành Tài chính của Trường Đại học FPT là đào tạo người học thành các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực về quản trị tài chính, nhà quản lý, doanh nhân tiềm năng. Có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có làm việc trong lĩnh vực tài chính và trong môi trường quốc tế.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Các cử nhân chuyên ngành Tài chính sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:
• Chuyên viên phân tích tài chính ở các công ty, quỹ đầu tư, công ty dịch vụ tài chính, bảo hiểm
• Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
• Chuyên viên môi giới chứng khoán, bất động sản
• Chuyên viên tín dụng
• Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp
• Chuyên viên kế toán ở các công ty
• Kiểm toán viên
• Trưởng nhóm phụ trách kinh doanh tài chính, bảo hiểm
• Phụ trách các start-up về tài chính.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 •  Tuần lễ định hướng và tháng Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Giáo dục thể chất 1
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sử dụng được tốt tiếng Anh để giao tiếp và học tập (tương đương trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL (paper) 575-600 hoặc TOEFL (iBT) 90-100); đồng thời có thể giao tiếp đơn giản bằng Tiếng Trung.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Kỹ năng học tập đại học(*)
 • Nhập môn quản lý
 • Nguyên lý Marketing
 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh thương mại tiền trung cấp
 • Giáo dục thể chất 2
 1. Hiểu và phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 2. Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh và các công cụ phân tích vào triển khai điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.
 3. Có ý thức tích cực về đạo đức nghề nghiệp bao gồm sự cân nhắc, ý thức rủi ro, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của khách hàng và xã hội.
 4. Phân tích môi trường tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp và diễn biến của các xu hướng liên quan đến quản lý tài chính.

 5. Có kỹ năng quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
 6. Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện, đánh giá và điều hành các hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 7. Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.
Học kỳ 2
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế vĩ mô
 • Hành vi tổ chức(*)
 • Tiếng Anh kinh doanh 2
 • Giáo dục thể chất 3
Học kỳ 3
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự(*)
 • Kinh tế tiền tệ và kinh tế toàn cầu
 • Thị trường tài chính và các định chế tài chính
 • Phân tích báo cáo tài chính
Học kỳ 4
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Kế toán quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
 • Quản trị dự án(*)
 • Hán ngữ sơ cấp 1
Học kỳ 5
 • Các mô hình tài chính(*)
 • Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng
 • Các công cụ phái sinh
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
 • Hán ngữ sơ cấp 2
Học kỳ 6
 • Đào tạo trong môi trường thực tế (On-the-job training)
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
Học kỳ 7
 • Học phần thứ 1 của combo *
 • Học phần thứ 2 của combo *
 • Học phần thứ 3 của combo *
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Kĩ năng viết bài nghiên cứu
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
Học kỳ 8
 • Học phần thứ 4 của combo
 • Học phần thứ 5 của combo
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Hệ thống thông tin quản lý (*)
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
Học kỳ 9
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng HCM
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khoá luận tốt nghiệp
 • Sinh viên biết cách quản trị dự án thành công.
 • Sinh viên tự tin làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

(Ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHFPT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-fpt

2 Comments

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *