TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC FPT NGÀY 07.05.2023

Thí sinh vui lòng nhập Số CMND/CCCD để tra cứu kết quả