Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Hội đồng trường có trách nhiệm ra các quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của Nhà trường, nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường. Hội đồng trường gồm:

  • Chủ tịch Hội đồng trường – TS. Lê Trường Tùng

Các Ủy viên Hội đồng trường:

  • PGS TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
  • TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
  • TS. Bùi Quang Ngọc – Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT
  • TS. Nguyễn Thành Nam – Uỷ viên Hội đồng trường
  • TS. Nguyễn Kim Ánh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
  • ThS. Phan Trường Lâm – Trưởng Ban Đào tạo Trường Đại học FPT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, tốt nghiệp đại học tại khoa Toán, Đại học Tổng hợp Mat-xcơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp (MGU), bảo vệ Luận án Tiến sỹ tại Học viện kỹ thuật quân sự. Ông còn là Tổng Giám đốc Học viện quốc tế FPT, Chủ tịch Hội tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA), Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam (VAIP), Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 20/4/2012, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập. TS. Lê Trường Tùng đồng thời giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học FPT trong gần hai nhiệm kỳ từ năm 2005 – 2014.

Mới đây, TS Lê Trường Tùng là thành viên của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐT Trường Đại học FPT

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, là Hiệu trưởng nhiệm kỳ IV (2022 – 2026) của Trường Đại học FPT. TS. Nguyễn Khắc Thành sinh năm 1964, nguyên là học sinh chuyên toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp đại học và nhận bằng tiến sĩ Toán lý năm 1990 tại đại học Tổng hợp Lomonoxop (Nga).

TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT,
TS. Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT,

Ông tham gia làm phần mềm tại FPT từ năm 1991, tham gia thành lập và vận hành Hệ thống đào tạo Lập trình viên quốc tế FPT-Aptech từ 1999. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trường Trường ĐH FPT từ 2006 đến 2014, từ 2014 đến nay là Phó Tổng giám đốc FPT kiêm Hiệu trưởng Trưởng đào tạo Cán bộ FPT.

Ngày 02/12/2016, TS. Nguyễn Khắc Thành được UBND TP. Hà Nội ra quyết định công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học FPT theo đề nghị của Hội đồng quản trị FPT và Đại học FPT.