Triết lý Giáo dục

Giáo dục đào tạo là tổ chức và quản trị việc tự học của người học

Điểm tạo nên sự khác biệt nổi bật của Đại học FPT so với các trường đại học khác đó là:

  • Đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất;
  • Triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại;
  • Đào tạo con người toàn diện, hài hòa;
  • Chương trình luôn được cập nhật và tuân thủ các chuẩn công nghệ quốc tế;
  • Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ;
  • Tăng cường đào tạo quy trình tổ chức sản xuất, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác

Đây là những điểm sẽ đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường tại Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp hàng đầu khác. Mục tiêu đào tạo mà Đại Học FPT đang thực hiện đó là: Tạo ra thế hệ trẻ Việt Nam Năng động – sáng tạo; Dám làm – dám chịu; Tự chủ - tự lập.

 

0/5 (0 Reviews)