Triết lý đào tạo

Đại Học FPT là nơi đào tạo và cung cấp nguồn lực cho các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia. Với giáo dục đại học triết lý, đào tạo phù hợp với cuộc sống và nhu cầu nhân lực của nước, góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam vươn xa sánh ngang tầm các nước trên thế giới.

Đại Học FPT hiện đang đào tạo các khối ngành Khoa học – Kỹ thuật, Kinh tế, Ngôn Ngữ, Mỹ thuật ứng dụng.

Điểm tạo nên sự khác biệt nổi bật của Đại học FPT so với các trường đại học khác đó là:

  • Đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất;
  • Triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại;
  • Đào tạo con người toàn diện, hài hòa;
  • Chương trình luôn được cập nhật và tuân thủ các chuẩn công nghệ quốc tế;
  • Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ;
  • Tăng cường đào tạo quy trình tổ chức sản xuất, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác

Đây là những điểm sẽ đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường tại tập đoàn FPT và các doanh nghiệp hàng đầu khác.

Tại Đại Học FPT, giáo trình và các bài giảng đều bằng tiếng Anh, vì vậy tất cả sinh viên Đại học FPT đều phải trải qua một năm rèn luyện tiếng Anh chuyên nghiệp trước khi theo học chương trình chính khoá được đào tạo bằng tiếng Anh. Trong một năm đầu tiên học tiếng Anh, sinh viên được gửi sang các trường đại học ở nước ngoài sử dụng tiếng Anh (trong vòng 2 tháng) để thật hiểu ngôn ngữ và sử dụng lưu loát, thuần thục.

Giai đoạn On-the-Job-Training (OJT) đặc thù chỉ có tại trường đại học FPT. Sau các học kỳ chuyên ngành, sinh viên năm thứ 3 bắt đầu đi thực tập  tại doanh nghiệp từ 4 đến 8 tháng. Tại đây sinh viên được huấn luyện thực tế về nghề nghiệp tương lai, tham gia vào các dự án thật (real project) và có thể được trả lương nếu năng lực tốt. Chính vì vậy, sinh viên FPT định hướng rất rõ ràng hướng phát triển trong tương lai sau khi ra trường.

Đó cũng chính là mục tiêu đào tạo mà Đại Học FPT đang thực hiện: Tạo ra thế hệ trẻ Việt Nam Năng động – sáng tạo; Dám làm – dám chịu; Tự chủ – tự lập.

0/5 (0 Reviews)