Giảng viên Đại học FPT là tiến sĩ ngành CNTT, lọt top đề cử Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2023

Giảng viên Đại học FPT là tiến sĩ ngành CNTT, lọt top đề cử Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2023

Nguyễn Đình Chi (sinh năm 1988) trở về Việt Nam sau nhiều năm hoạt động tại Hàn Quốc, Singapore với khát khao thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu công nghệ mới cho sinh viên. Nguyễn Đình Chi tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông tại Học viện Kỹ thuật quân sự, sau đó, tiếp tục […]