CẢNH BÁO MẠO DANH LỪA ĐẢO “PHÍ QUÂN SỰ ĐẠI HỌC FPT”

CẢNH BÁO MẠO DANH LỪA ĐẢO “PHÍ QUÂN SỰ ĐẠI HỌC FPT”

Vừa qua, một số sinh viên của Đại học FPT nhận được thông báo đến từ mail: phonghotrosinhvienquansudhfpt@gmail.com để hướng dẫn đóng các khoản “chi phí Quân sự Đại học FPT”. Nhà trường khẳng định: Email phonghotrosinhvienquansudhfpt@gmail.com KHÔNG PHẢI kênh thông tin chính thức của Đại học FPT; Đây là đối tượng MẠO DANH Đại […]