[Cập nhật 2023] 7 đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học 

Việc xác định đối tượng ưu tiên tuyển sinh trong mỗi kỳ thi đại học là một điều quan trọng và cực kỳ cần thiết, bởi nó liên quan đến quyền lợi cũng như cơ hội trúng tuyển của từng thí sinh. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất về các đối tượng ưu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023 vừa qua.

1. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là gì?

Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học là những nhóm đối tượng được công nhận có những đặc điểm, tình huống, hoàn cảnh đặc biệt và cần được ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học. Những đối tượng này được cụ thể hóa và quy định trong quy chế tuyển sinh bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thường đi kèm với việc cộng điểm trong quá trình xét tuyển. 

Mục đích của việc xác định đối tượng ưu tiên tuyển sinh là để tạo ra sự công bằng và đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh, bất kể hoàn cảnh của họ. 

2. 7 đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học 2023 và danh mục hồ sơ minh chứng

Theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, các đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2023 sẽ có 7 đối tượng, chia thành 2 nhóm là Nhóm được cộng 2 điểm và Nhóm được cộng 1 điểm. Mỗi đối tượng sẽ cần chuẩn bị các hồ sơ minh chứng khác nhau.

Bảng tổng quan về nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh  Chi tiết Điểm ưu tiên
Nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh 1 
 • Dân tộc thiểu số
 • Chiến sĩ thu đua cấp tỉnh
 • Thương binh, bệnh binh, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ,…
 • Thân nhân liệt sĩ
Cộng 02 điểm
Nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2
 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ,..
 • Chỉ huy trưởng/ phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
 • Dân tộc thiểu số
 • Con thương binh, bệnh binh, người khuyết tật,…
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược
Cộng 01 điểm

2.1. Nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh 1 – Cộng 2 điểm

Nhiều bạn thắc mắc rằng dân tộc có được cộng điểm thi đại học không. Câu trả lời là CÓ. Nhóm ưu tiên 1 sẽ được cộng 2 điểm vào tổng điểm thi đại học, bao gồm những thí sinh là người dân tộc thiểu số, công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, quân nhân/thương binh hoặc thân nhân của thương binh, liệt sĩ. Cụ thể như sau:

Đối tượng 

Tên đối tượng

Hồ sơ thủ tục minh chứng

01 Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT hoặc trung cấp thuộc các đối tượng ưu tiên tuyển sinh.
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao có công chứng CMND/CCCD
 • Giấy xác nhận thông tin cư trú do đơn vị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp
02 Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên và được cấp bằng khen.
 • Bản sao công chứng Bằng khen chiến sĩ thi đua
 • Bản sao công chứng Giấy xác nhận của cơ quan quản lý về thời gian làm việc
03 Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh hoặc chứng nhận là người được hưởng các chính sách như thương binh.
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ tại Khu vực 1 từ 12 tháng trở lên Bản sao công chứng Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học 
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định. Bản sao công chứng Quyết định xuất ngũ
04 Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là Thân nhân của liệt sĩ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận là thân nhân của liệt sĩ do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp.
Con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên Bản sao công chứng một trong hai giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận thí là con thương binh/bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên do Phòng Lao động thương binh xã hội cấp
 • Thẻ thương binh; Thẻ Bệnh binh có tỉ lệ tương ứng của Cha hoặc mẹ.
Con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên Bản sao công chứng một trong hai giấy tờ do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp sau:

 • Giấy chứng nhận thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
 • Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
 • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
 • Con của Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến;
Bản sao công chứng Quyết định công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
Con của người hoạt động kháng chiến mà bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bản sao công chứng Quyết định trợ cấp hàng tháng của thí sinh là con người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học.
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học đang phục vụ tại Khu vực 1 từ 12 tháng trở lên là một trong các đối tượng ưu tiên được cộng 2 điểm
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học đang phục vụ tại Khu vực 1 từ 12 tháng trở lên là một trong các đối tượng ưu tiên được cộng 2 điểm

2.2. Nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2 – Cộng 1 điểm

Học sinh khuyết tật có được cộng điểm đại học không là thắc mắc của rất nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật từ bé… Câu trả lời là CÓ! Nhóm ưu tiên thứ 2 được cộng 1 điểm trong điểm thi đại học, bao gồm thí sinh là người được cơ quan nhà nước cử đi học, người dân tộc thiểu số, con thương binh/bệnh binh, người khuyết tật, người lao động ưu tú và giáo viên đã giảng dạy từ 3 năm trở lên.

Cụ thể về các đối tượng ưu tiên tuyển sinh bạn có thể xem trong bảng sau đây:

Đối tượng  Tên đối tượng Hồ sơ thủ tục minh chứng
05
 • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học
 • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác
Bản sao công chứng Giấy xác nhận của đơn vị cử đi học 
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT. Bản sao công chứng Quyết định Bổ nhiệm và Quyết định xuất ngũ
06 Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 1
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao có công chứng CMND/CCCD
 • Giấy xác nhận thông tin cư trú do đơn vị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp
Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% là nhóm thuộc các đối tượng ưu tiên tuyển sinh. Bản sao công chứng một trong hai giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận thí là con thương binh/bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động dưới 81% do Phòng Lao động thương binh xã hội cấp
 • Thẻ thương binh; Thẻ Bệnh binh có tỉ lệ tương ứng của Cha hoặc mẹ.
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Bản sao công chứng một trong hai giấy tờ do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp sau:

 • Giấy chứng nhận thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%
 • Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
07 Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện Bản sao công chứng Giấy xác nhận “Khuyết tật nặng” của UBND nơi thí sinh thường trú
Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Bản sao một trong hai giấy tờ sau:
 • Giấy chứng nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, cấp bộ trở lên
 • Văn bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (có quyết định kèm theo)
Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên
 • Giấy xác nhận thời gian làm việc của cơ quan công tác
 • Bản sao công chứng Hợp đồng lao động
Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.
 • Bản sao công chứng văn bằng trung cấp dược
 • Giấy xác nhận thời gian làm việc của cơ quan công tác
 • Bản sao công chứng Hợp đồng lao động
Người dân tộc thiểu số cũng là một trong các đối tượng được cộng điểm ưu tiên
Người dân tộc thiểu số cũng là một trong các đối tượng được cộng điểm ưu tiên

>>> Cùng tham khảo chi tiết về thông tin tuyển sinh của FPT để có thể nắm rõ hơn về điều kiện xét tuyển đại học FPT, thủ tục đăng ký và thông tin học bổng ra sao nhé!

3. 3 khu vực ưu tiên tuyển sinh đại học

Các đối tượng ưu tiên tuyển sinh nằm trong khu vực được ưu tiên sẽ được hưởng điểm cộng đã được quy định rõ ràng tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học như sau:

Khu vực ưu tiên Đặc điểm Điểm cộng đối tượng ưu tiên 2023
Khu vực 1 (KV1)
 • Các xã thuộc khu vực I, II, III và các xã có thôn thuộc vùng dân tộc và miền núi nằm trong diện đặc biệt khó khăn.
 • Các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực ven biển và hải đảo, xã biên giới.
 • Xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
0,75
Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) Các địa phương không thuộc Khu vực 1, Khu vực 2 và Khu vực 3 0,5
Khu vực 2 (KV2)
 • Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
 • Các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
0,25
Khu vực 3 (KV3) Các Quận nội thành của Thành phố trực thuộc Trung ương Không được cộng điểm
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên tuỳ thuộc vào các khu vực I, II, III
Các đối tượng ưu tiên tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên tuỳ thuộc vào các khu vực I, II, III

Bên cạnh đó, có một số quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khu vực tuyển sinh mà các bạn cần biết như:

1 – Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực

 • Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực nơi họ đã học liên tục và tốt nghiệp. Trong trường hợp có chuyển trường trong thời gian học THPT (hoặc học trung cấp), thời gian học tại khu vực nào lâu hơn sẽ lấy mức ưu tiên theo khu vực. Nếu thí sinh chuyển trường mỗi năm học tại các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc học ở cả hai khu vực trong một năm, mức điểm ưu tiên khu vực sẽ dựa trên nơi thí sinh tốt nghiệp. Quy định này áp dụng cho cả những thí sinh đã tốt nghiệp trước năm tuyển sinh hiện tại.
 • Đối với các trường THPT có thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm, hoặc thay đổi cấp hành chính dẫn đến sự thay đổi chính sách ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn học tập của thí sinh sẽ được hưởng mức ưu tiên khác nhau. Trường sẽ được gán mã trường và mức ưu tiên khu vực tương ứng phù hợp.

2 – Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú

 • Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú
 • Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH
 • Học sinh các lớp đào tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh
 • Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú trong thời gian học tập tại trường THPT (hoặc học trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
 • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng chế độ ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, lấy theo khu vực có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

3 – Cách cộng điểm cho đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Nếu thí sinh vừa thuộc đối tượng ưu tiên, vừa ở khu vực ưu tiên thì điểm ưu tiên sẽ được cộng theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = Điểm ưu tiên theo đối tượng + Điểm ưu tiên theo khu vực

Ví dụ: Nếu thí sinh là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 (được cộng 1 điểm) và ở khu vực 1 (được cộng 0.75 điểm) thì sẽ được cộng tổng điểm ưu tiên là 1.75 điểm.  

4. Điểm mới trong đối tượng tuyển sinh ưu tiên từ năm 2023

Từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thay đổi phương thức tính điểm ưu tiên cho các thí sinh đạt điểm từ 22,5 trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia (khi quy đổi về thang điểm 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30 điểm). Công thức cụ thể như sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định

Như vậy, đối với các bạn đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0.

Ví dụ: Thí sinh có tổng điểm là 25 điểm và thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 (tức là mức điểm ưu tiên là 2), thì điểm ưu tiên chính thức sẽ được tính như sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – 25)/7,5] x 2 = 1.3 (điểm)

Như vậy, tổng điểm sau khi cộng điểm ưu tiên là 26.3 điểm.

Từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thay đổi phương thức tính điểm cho đối tượng ưu tiên tuyển sinh đạt điểm từ 22,5 trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia
Từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thay đổi phương thức tính điểm cho đối tượng ưu tiên tuyển sinh đạt điểm từ 22,5 trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia

5. 2 câu hỏi thường gặp khác về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh

Ngoài những thông tin trên, bạn có thể tham khảo thêm 2 câu hỏi thường gặp về đối tượng ưu tiên tuyển sinh dưới đây:

1 – Nếu thí sinh thuộc nhiều đối tượng trong các đối tượng ưu tiên tuyển sinh thì điểm ưu tiên sẽ tính như thế nào? 

Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên sẽ chỉ được tính theo một mức điểm ưu tiên cao nhất.

2 – Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên có gì khác nhau? 

 • Đối tượng ưu tiên: Đây là những đối tượng được ưu tiên trong việc xét tuyển dựa trên các tiêu chí cá nhân như học lực xuất sắc, hoàn cảnh gia đình, thành tích trong các hoạt động xã hội, thể thao, nghệ thuật, hoặc các đối tượng đặc biệt như con liệt sĩ, người nhiễm HIV, người tàn tật, và nhiều tiêu chí khác. 
 • Khu vực ưu tiên: Đây là việc ưu tiên thí sinh đến từ các khu vực địa lý cụ thể. Các khu vực này thường được chia thành các loại như khu vực I, khu vực II, khu vực III, dựa trên mức độ phát triển kinh tế và xã hội. Thí sinh đến từ những khu vực có mức độ phát triển thấp hơn thường được hưởng điểm ưu tiên để tạo ra sự cân bằng trong tuyển sinh và đảm bảo rằng họ cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Trong nhiều trường hợp, thí sinh có thể được hưởng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực. Cụ thể về cách tính và ứng dụng điểm ưu tiên này có thể khác nhau tùy theo quy định của từng trường và quy chế tuyển sinh.

Với những thông tin về đối tượng ưu tiên tuyển sinh cùng những cập nhật mới nhất trong bài viết trên, hy vọng rằng các bạn thí sinh sẽ nắm rõ những quyền lợi của mình trong việc cộng điểm ưu tiên cho kỳ thi đại học. Đây cũng là một lợi thế giúp bạn có thêm cơ hội để đạt được nguyện vọng xét tuyển của mình.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đối tượng ưu tiên hoặc các quy chế trong tuyển sinh đại học, hãy liên hệ ngay với Trường Đại học FPT để được tư vấn nhanh chóng và rõ ràng nhất.

5/5 (1 Review)

Câu hỏi thường gặp

01 Làm thế nào để trở thành sinh viên Đại học FPT?

Để trở thành sinh viên Đại học FPT, bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện:
• Có điểm học bạ đạt TOP50 trở lên theo bảng xếp hạng tra cứu tại: http://schoolrank.fpt.edu.vn
• Có điểm thi THPT QG đạt TOP50 trở lên theo bảng xếp hạng tra cứu tại: http://schoolrank.fpt.edu.vn
• Hoặc thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, chi tiết xem thêm tại trang Quy chế tuyển sinh.

02 Học phí của trường Đại học FPT?

Đại học FPT công bố chi tiết học phí tại trang Học phí. Sinh viên được miễn phí toàn bộ giáo trình (nhập khẩu) trong suốt 4 năm học.

03 Điều kiện thi học bổng

Thí sinh đạt Top 30 Schoolrank trở lên thì đủ điều kiện đăng ký dự thi học bổng. Kỳ thi được tổ chức tại Đại học FPT.

Đề thi học bổng gồm 2 môn:
- Môn trắc nghiệm toán tư duy: 90 câu, thời gian làm bài 120 phút, thang điểm tối đa 90 điểm.
- Môn luận văn: 1 đề duy nhất, thời gian làm bài 60 phút, thang điểm tối đa 15 điểm.

Điều kiện để thí sinh tham gia xét học bổng xem chi tiết tại trang Học bổng.

04 Làm thế nào để nộp hồ sơ vào Đại học FPT?

Thí sinh muốn nộp hồ sơ vào Đại học FPT có thể truy cập và đăng tải hồ sơ lên trang: https://dangky.daihocfpt.com/

Ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến các thông tin tuyển sinh của Đại học FPT, vui lòng liên hệ hotline (024) 7300.5588.

05 Ngành học của trường

ĐH FPT Hà Nội đang đào tạo tất cả 15 chuyên ngành, chia làm Khối ngành sau: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ.

- Khối ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin và Thiết kế mỹ thuật số

- Khối ngành Quản trị kinh doanh: Kinh doanh quốc tế, Digital Marketing, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Quản trị Khách sạn, Tài chính, Quản trị DV Du lịch và lữ hành

- Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh - Anh, Ngôn ngữ Anh - Trung, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn.

Đăng ký

06 Chương trình học của Đại học FPT là giảng dạy bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt?

Tại trường Đại học FPT, Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng trong học tập, thi cử và giảng dạy. Sinh viên được sử dụng miễn phí giáo trình nhập khẩu từ nước ngoài, cung cấp bởi các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.

07 Lộ trình học của Sinh viên

- Năm 1: Sinh viên được học tiếng anh dự bị, kỹ năng mềm, võ Vovinam, nhạc cụ dân tộc

- Năm 2: Sinh viên bắt đầu vào học chuyên ngành.
+ Với Khối ngành CNTT, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.
+ Với Khối ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung.

- Năm 3: ngoài học chuyên ngành sinh viên sẽ có 1 kỳ thực tập thực tế ở doanh nghiệp kéo dài 4 tháng, tại kỳ thực tập sinh viên sẽ được làm việc thật như 1 nhân viên chính thức tại công ty, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tìm đơn vị thực tập

- Năm 4: sau khi sinh viên thực tập xong sẽ quay trở lại trường lựa chọn chuyên ngành hẹp, làm đồ án kết thúc lộ trình học 4 năm tại Đại học FPT

08 Các tuyến Bus đi qua Đại học FPT

Bus số 74; 107; 88; 117; 119

09 Để trở thành sinh viên tại Đại học FPT tôi có cần đáp ứng yêu cầu chuẩn Tiếng Anh đầu vào nào không?

Đối với chương trình đào tạo của Đại học FPT, nếu sinh viên đáp ứng được chuẩn IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn Tiếng Anh nền tảng năm đầu tiên để vào học chuyên ngành.

Đối với trường hợp sinh viên chưa đáp ứng được điều kiện Tiếng Anh như trên sẽ được đào tạo Tiếng Anh dự bị, chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho việc học chuyên ngành. (Số cấp độ tiếng Anh được dạy trong năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào trình độ của sinh viên sau khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào).

10 Các trang thông tin của Đại học FPT Hà Nội

- Website: http://hanoi.fpt.edu.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi

- Group Ôn thi học bổng: https://www.facebook.com/sanhocbongdaihocfpt

- Hotline: 02473005588