Sinh viên Đại học FPT: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Sinh viên Đại học FPT: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Lấy ý tưởng từ việc điểm danh cho sinh viên của giảng viên, Nhóm Sinh viên Đại học FPT, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm đã đưa ra giải pháp hỗ trợ thông qua đồ án Attendance System using face recognition (Hệ thống điểm danh sinh viên dùng nhận diện gương mặt).  Đồ án được trình […]