Những điều cần biết về ngành học nghìn đô IoT - Internet of Things

Những điều cần biết về ngành học nghìn đô IoT - Internet of Things

Kể từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, Internet of Things (IoT) cùng với AI, Blockchain, Virtual Reality và Augmented Reality, Robot Process Automation, Machine Learning đã trở thành những xu hướng công nghệ được thế giới quan tâm. Tại Việt Nam, IoT cũng đang là một trong những ngành học được Gen […]