[FPTU Career Fair] 1OFFICE tìm kiếm những người trẻ cùng theo đuổi đam mê

[FPTU Career Fair] 1OFFICE tìm kiếm những người trẻ cùng theo đuổi đam mê

Đến với FPTU Career Fair 2021, 1OFFICE muốn tìm kiếm những người trẻ năng động và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đổi mới với tinh thần “đón nhận thách thức” để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh “Kiến tạo Công nghệ và Phát triển Con người. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.” Được thành […]