<
Đại học FPT Hà Nội trao đổi hợp tác với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật

Đại học FPT Hà Nội trao đổi hợp tác với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật

Ngày 18/07/2022, đại diện Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật đến thăm và trao đổi hợp tác với Trường Đại học FPT Hà Nội nhằm mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong tương lai. Buổi gặp gỡ có sự tham dự của các đại diện […]