Tra cứu lịch thi tiếng Anh cho sinh viên K18 Đại học FPT Hà Nội

III. Hướng dẫn trước khi thi

A. Hướng dẫn thi thử trên phần mềm EOS

B. Lưu ý:

 • Số điện thoại hỗ trợ của phòng Khảo thí: 024.6259.7749
 • Email: khaothi@fpt.edu.vn
 • Phòng Khảo thí gửi Exam code thi thử tương ứng cho 4 kỹ năng để sinh viên đăng nhập vào thi, làm quen với phần mềm và dạng thi của mỗi bài. Mỗi sinh viên được đăng nhập vào thi thử 1 lần/ 1 ngày cho cả 4 kỹ năng theo khung giờ được gửi qua email.
  1. Exam code thi thử Đọc: TEST_PLT_R_349021
  2. Exam code thi thử Từ vựng và ngữ pháp: TEST_PLT_VG_702541
  3. Exam code thi thử Viết: TEST_PLT_W_256109
  4. Exam code thi thử Nghe: TEST_PLT_L_909101 Open code: 123 (code này để chạy file nghe)

0/5 (0 Reviews)