Cơ hội tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho sinh viên Đại học FPT

Cơ hội tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho sinh viên Đại học FPT

Chương trình học trao đổi mới toanh tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh vào Kỳ Xuân 2024 chính thức “ra mắt” các sinh viên Đại học FPT. Tại học kỳ trao đổi tới đây, sinh viên Đại học FPT sẽ có cơ hội được trải nghiệm học tập tại trường Đại học Ngoại ngữ […]