Sinh viên FPTU nói gì về lợi thế và thách thức của ngành truyền thông trong thời đại 4.0

Sinh viên FPTU nói gì về lợi thế và thách thức của ngành truyền thông trong thời đại 4.0

Sự bùng nổ của công nghệ đang dẫn đến nhiều chuyển biến trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thông, lĩnh vực luôn đòi hỏi phải bắt kịp dòng chảy thời đại. Điều này mang đến rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, song […]