NGÔN NGỮ ANH

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

Tiếng Anh hiện đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trên thế giới cũng như trong khu vực. Dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm đào tạo của mình, trường Đại học FPT mở ngành Ngôn ngữ Anh với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, văn hoá Anh-Mỹ, kỹ năng chuyên sâu về thực hành tiếng, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề liên quan tới chuyên ngành.

Ngành Ngôn ngữ Anh hướng người học có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, làm việc độc lập và có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan tới các công việc, ngành nghề có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và kết hợp kiến thức theo định hướng Sư Phạm, Kinh doanh Quốc tế hoặc Truyền thông một cách hiệu quả, có khả năng tự học tập suốt đời để phát triển bản thân và công việc. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo những cử nhân có chất lượng tốt:

bostancı escort bayan
ümraniye escort bayan
ümraniye escort
anadolu yakası escort bayan
göztepe escort bayan
şerifali escort
maltepe escort
maltepe escort bayan
tuzla escort
kurtköy escort
kurtköy escort bayan

 • Có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội;
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh với trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc trình độ C1 theo Khung năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR);
 • Có các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hoá các nước nói tiếng Anh, cũng như các kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.
 • Có tinh thần tự học cao, có khả năng tự rèn luyện và tích lũy những kiến thức, phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp để tham gia học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn, hoặc trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc linh hoạt được trong môi trường trong nước và quốc tế.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế, các tổ chức kinh tế, tài chính, công nghệ trong nước, quốc tế và khu vực thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, kinh doanh, xuất nhập khẩu, truyền thông, hàng không, ngân hàng, kiểm toán, quản lý và nghiên cứu, có thể đảm nhiệm một số công việc như:

 • Giảng viên, giáo viên tiếng Anh;
 • Biên, phiên dịch viên;
 • Chuyên viên R&D;
 • Cán bộ bán hàng, kinh doanh, phát triển kinh doanh;
 • Trợ lý (tổng) giám đốc, giám đốc dự án;
 • Chuyên viên dự án;
 • Chuyên viên ngành xuất bản, truyền thông;
 • Phóng viên mảng tin tiếng nước ngoài;
 • Các công việc liên quan đến ngôn ngữ, và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kỳ  Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 • Tuần lễ định hướng và tháng Rèn luyện tập trung

 • Tiếng Anh chuẩn bị

 • Nhạc cụ truyền thống

 • Giáo dục thể chất 1

 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sử dụng được tốt tiếng Anh để giao tiếp và học tập; đồng thời có thể giao tiếp đơn giản bằng Tiếng Trung, tương đương trình độ sơ cấp.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (*)
 • Thực hành Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh
 • Viết học thuật 1
 • Đọc hiểu
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Giáo dục thể chất 2
 • Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) tốt
Học kỳ 2
 • Kỹ năng học tập ở Đại học (*)
 • Nghe học thuật
 • Viết học thuật 2
 • Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 • Dẫn luận ngôn ngữ
 • Giáo dục thể chất 3
 • Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ trong tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết ở bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR, để phục vụ hiệu quả cho các các tình huống học thuật, xã hội, và chuyên môn công việc.
 • Nhận biết và hiểu các kiến thức, đặc điểm cơ bản về đất nước, con người, văn hoá và phong tục, và kiến thức tổng quan về văn học của các nước nói tiếng Anh, và các môi trường đa văn hoá.
Học kỳ 3
 • Kỹ năng thuyết trình nâng cao (*) 
 • Ngữ nghĩa học
 • Kỹ năng tư duy đọc – viết 1
 • Văn học Anh
 • Hán ngữ Sơ cấp 1
 • Có tư duy khởi nghiệp, sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề. 
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) nâng cao, tăng cường phản xạ với ngoại ngữ.
Học kỳ 4
 • Giao tiếp trong môi trường đa văn hóa (*) 
 • Kỹ năng tư duy đọc – viết 2
 • Giao tiếp để thuyết phục
 • Ngôn ngữ học xã hội
 • Hán ngữ Sơ cấp 2
 • Hiểu được đặc trưng nghề nghiệp và những kiến thức, năng lực, thái độ và tố chất cần thiết đối với việc làm trong các lĩnh vực, định hướng nghề nghiệp đa dạng và có liên quan đến sử dụng tiếng Anh, ví dụ biên phiên dịch, sư phạm, truyền thông, kinh doanh quốc tế. v.v.
Học kỳ 5
 •  Giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh (*) 
 • Phiên dịch 1
 • Biên dịch 1
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam
 • Viết trong kinh doanh
 • Vận dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ và bình diện của ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa) vào học tập và thực tế công việc.
 • Sử dụng 4 kỹ năng trôi chảy, phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội.
 •  Thuần thục các chuẩn mực trong kỹ năng viết tiếng Anh trong kinh doanh.
Học kỳ 6
 • Thực tập doanh nghiệp (OJT- On the job training)
 • Khởi sự doanh nghiệp (*) 
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
Học kỳ 7
 • Đạo đức trong công việc (*) 
 • Biên dịch 2
 • Phiên dịch 2
 • Học phần thứ 1 của combo
 • Học phần thứ 2 của combo
Sinh viên chọn 1 trong số các định hướng sau: Định hướng Sư phạm, Định hướng Truyền thông, Định hướng Kinh doanh quốc tế.

Mỗi định hướng gồm 5 học phần 3 tín chỉ. Tổng cộng 15 tín chỉ lựa chọn

Học kỳ 7
 • Học phần thứ 3 của combo (*)
 • Học phần thứ 4 của combo
 • Học phần thứ 5 của combo
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Triết học Mác - Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học. 
 •  Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, kỷ luật, có hiệu quả và thích ứng nhanh với môi trường làm việc đa văn hóa.
Học kỳ 9
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng HCM
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Tự tin làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Có thể tiếp tục học Sau đại học ở các chuyên ngành trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, quản lý và giáo dục.

(*): Các học phần online trên MOOC, trước mắt là trên FPT- Coursera

Ban hành theo Quyết định số 202/QĐ-ĐHFPT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.

dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-fpt

0/5 (0 Reviews)

Câu hỏi thường gặp

01 Làm thế nào để trở thành sinh viên Đại học FPT?

Để trở thành sinh viên Đại học FPT, bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện:
• Có điểm học bạ đạt TOP50 trở lên theo bảng xếp hạng tra cứu tại: http://schoolrank.fpt.edu.vn
• Có điểm thi THPT QG đạt TOP50 trở lên theo bảng xếp hạng tra cứu tại: http://schoolrank.fpt.edu.vn
• Hoặc thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, chi tiết xem thêm tại trang Quy chế tuyển sinh.

02 Học phí của trường Đại học FPT?

Đại học FPT công bố chi tiết học phí tại trang Học phí. Sinh viên được miễn phí toàn bộ giáo trình (nhập khẩu) trong suốt 4 năm học.

03 Điều kiện thi học bổng

Thí sinh đạt Top 30 Schoolrank trở lên thì đủ điều kiện đăng ký dự thi học bổng. Kỳ thi được tổ chức tại Đại học FPT.

Đề thi học bổng gồm 2 môn:
- Môn trắc nghiệm toán tư duy: 90 câu, thời gian làm bài 120 phút, thang điểm tối đa 90 điểm.
- Môn luận văn: 1 đề duy nhất, thời gian làm bài 60 phút, thang điểm tối đa 15 điểm.

Điều kiện để thí sinh tham gia xét học bổng xem chi tiết tại trang Học bổng.

04 Làm thế nào để nộp hồ sơ vào Đại học FPT?

Thí sinh muốn nộp hồ sơ vào Đại học FPT có thể truy cập và đăng tải hồ sơ lên trang: https://dangky.daihocfpt.com/

Ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến các thông tin tuyển sinh của Đại học FPT, vui lòng liên hệ hotline (024) 7300.5588.

05 Ngành học của trường

ĐH FPT Hà Nội đang đào tạo tất cả 15 chuyên ngành, chia làm Khối ngành sau: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ.

- Khối ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin và Thiết kế mỹ thuật số

- Khối ngành Quản trị kinh doanh: Kinh doanh quốc tế, Digital Marketing, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Quản trị Khách sạn, Tài chính, Quản trị DV Du lịch và lữ hành

- Khối ngành Ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh - Anh, Ngôn ngữ Anh - Trung, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn.

Đăng ký

06 Chương trình học của Đại học FPT là giảng dạy bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt?

Tại trường Đại học FPT, Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng trong học tập, thi cử và giảng dạy. Sinh viên được sử dụng miễn phí giáo trình nhập khẩu từ nước ngoài, cung cấp bởi các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.

07 Lộ trình học của Sinh viên

- Năm 1: Sinh viên được học tiếng anh dự bị, kỹ năng mềm, võ Vovinam, nhạc cụ dân tộc

- Năm 2: Sinh viên bắt đầu vào học chuyên ngành.
+ Với Khối ngành CNTT, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.
+ Với Khối ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung.

- Năm 3: ngoài học chuyên ngành sinh viên sẽ có 1 kỳ thực tập thực tế ở doanh nghiệp kéo dài 4 tháng, tại kỳ thực tập sinh viên sẽ được làm việc thật như 1 nhân viên chính thức tại công ty, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tìm đơn vị thực tập

- Năm 4: sau khi sinh viên thực tập xong sẽ quay trở lại trường lựa chọn chuyên ngành hẹp, làm đồ án kết thúc lộ trình học 4 năm tại Đại học FPT

08 Các tuyến Bus đi qua Đại học FPT

Bus số 74; 107; 88; 117; 119

09 Để trở thành sinh viên tại Đại học FPT tôi có cần đáp ứng yêu cầu chuẩn Tiếng Anh đầu vào nào không?

Đối với chương trình đào tạo của Đại học FPT, nếu sinh viên đáp ứng được chuẩn IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn Tiếng Anh nền tảng năm đầu tiên để vào học chuyên ngành.

Đối với trường hợp sinh viên chưa đáp ứng được điều kiện Tiếng Anh như trên sẽ được đào tạo Tiếng Anh dự bị, chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho việc học chuyên ngành. (Số cấp độ tiếng Anh được dạy trong năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào trình độ của sinh viên sau khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào).

10 Các trang thông tin của Đại học FPT Hà Nội

- Website: http://hanoi.fpt.edu.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi

- Group Ôn thi học bổng: https://www.facebook.com/sanhocbongdaihocfpt

- Hotline: 02473005588

Để lại bình luận của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu *