Chương trình hỗ trợ học phí cho thí sinh đạt 21 điểm thi THPT tổ hợp Ax nhập học ĐH FPT sau khi đã nhập học cơ sở GD khác năm 2023

Chương trình hỗ trợ học phí cho thí sinh đạt 21 điểm thi THPT tổ hợp Ax nhập học ĐH FPT sau khi đã nhập học cơ sở GD khác năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO CÁC THÍ SINH ĐẠT 21 ĐIỂM THI THPT NĂM 2023 TỔ HỢP AX - NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐH FPT SAU KHI ĐÃ NHẬP HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC NĂM 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 863/QĐ-ĐHFPT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Hiệu […]

Chương trình hỗ trợ học phí cho thí sinh đạt TOP50 nhập học ĐH FPT sau khi đã nhập học cơ sở GD khác năm 2023

Chương trình hỗ trợ học phí cho thí sinh đạt TOP50 nhập học ĐH FPT sau khi đã nhập học cơ sở GD khác năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO THÍ SINH ĐẠT TOP50 HỌC SINH THPT NĂM 2023 - NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐH FPT SAU KHI ĐÃ NHẬP HỌC HỌC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC NĂM 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-ĐHFPT ngày 07 tháng 08 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại […]