Đến Hola Showcase để bước ra khỏi vùng an toàn - Team WannaB | THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Đến Hola Showcase để bước ra khỏi vùng an toàn - Team WannaB | THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Team WannaB – THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương: “Nhóm mong muốn vươn tới đỉnh cao và đứng trên đỉnh vinh quang bằng chính niềm đam mê của mình ” Trong 1 tháng khởi động vừa qua, Hola Showcase 2023 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những nhóm bạn học sinh […]