Quy định tài chính Đại học FPT năm  học 2022 - 2023

Quy định tài chính Đại học FPT năm học 2022 - 2023

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC FPT   Phí  tuyển sinh Phí tuyển sinh:  Là khoản phí tất cả các sinh viên phải đóng khi nộp hồ sơ thi tuyển hoặc xét tuyển. Phí đăng ký học bổng: Là khoản phí các […]

Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội năm 2020

Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội năm 2020

Biểu phí & Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ- ĐHFPT ngày 22/04/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT) Đại Học FPT Hà Nội là nơi đào tạo và cung cấp nguồn lực cho các tập đoàn hàng đầu của Việt […]

Học phí

Học phí

Biểu phí & Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Hà Nội (Áp dụng cho sinh viên khoá K15) Đại Học FPT Hà Nội là nơi đào tạo và cung cấp nguồn lực cho các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia. Với mục đích […]