Quy định tài chính Đại học FPT năm 2021

Quy định tài chính Đại học FPT năm 2021

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 CHO SINH VIÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT (Ban hành theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT) 1.Phí thi sơ tuyển, xét tuyển 1.1. Phí thi sơ tuyển: Sinh viên (sau đây được hiểu bao gồm cả sinh viên và […]

[THÔNG BÁO] Thay đổi phương án tổ chức kỳ thi học bổng Đại học FPT 2021

[THÔNG BÁO] Thay đổi phương án tổ chức kỳ thi học bổng Đại học FPT 2021

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, Trường Đại học FPT trân trọng thông báo thay đổi phương án tổ chức Kỳ thi học bổng 2021 như sau: Bài thi Tư duy Logic: thay thế bằng điểm SchoolRank Bài thi Nghị luận Xã hội: 8:00h – […]