Đỗ Thanh Tuyến - Người chị của bao thế hệ sinh viên trường F

Đỗ Thanh Tuyến - Người chị của bao thế hệ sinh viên trường F

Đến với trường F là "duyên" nhưng gần 10 năm đồng hành cùng hàng ngàn sinh viên trường F, chị Đỗ Thanh Tuyến vẫn luôn nhiệt huyết và hết mình với công việc tư vấn tuyển sinh. Hành trình chọn Ngành chọn Trường luôn phức tạp với những lo lắng, băn khoăn và trăn trở […]

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT CHÍNH QUY NĂM 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT CHÍNH QUY NĂM 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT (Ban hành theo Quyết định số 82/QĐ-ĐHFPT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT)  I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh:  11700  Trong đó 200 chỉ tiêu dành […]