Sinh viên Đại học FPT đạt Top 15 khi chinh chiến tại site thi

Sinh viên Đại học FPT đạt Top 15 khi chinh chiến tại site thi "khó nhằn" của vòng loại ACM-ICPC khu vực Châu Á

Tại site thi được đánh giá là khó nhằn, sinh viên Đại học FPT đã vượt trên cả sự kì vọng, đạt Top 15 tại cuộc thi ACM-ICPC Châu Á site Manila (Philippines). Cuộc thi ACM-ICPC vòng loại Châu Á site Manila (Philippines) được tổ chức trong 2 ngày 14-15/12/2019 tại Trường ĐH Ateneo de […]