Học Quản trị truyền thông đa phương tiện ra trường làm việc gì?

Học Quản trị truyền thông đa phương tiện ra trường làm việc gì?

Những năm gần đây, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, ngành Truyền thông đa phương tiện cũng vươn lên nhanh chóng như một điều tất yếu. Quản trị truyền thông đa phương tiện trở thành ngành “thời thượng” được giới trẻ lựa chọn. Vậy sinh viên học ngành này ra trường sẽ […]

QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – sân chơi cho những bộ óc sáng tạo

QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – sân chơi cho những bộ óc sáng tạo

Dựa trên nền tảng học thức về quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện ở Đại học FPT cung cấp cho sinh viên kiến thức sâu rộng về sự kết hợp giữa truyền thông marketing và thiết kế, xây dựng những sản phẩm ứng dụng đa phương tiện. Ngành […]

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (DỰ KIẾN)

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (DỰ KIẾN)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Đại học FPT được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và Thông tư 07/2015/TT- BGDĐT. VTOS là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ […]